เด้ง ผกก.ยานนาวา เซ่นจับผับลับคนจีนเปิดเกินเวลา – เจอยาเสพติดเพียบ

ผบก.น.6 สั่ง เด้ง ผกก.ยานนาวา เซ่น ตำรวจนครบาลเข้าตรวจผับลับคนจีนเปิดเกินเวลา เจอยาเสพติด ปล่อยให้นักเที่ยวมั่วสุมเสพยา โดยให้พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผบก.น.6 รักษาการ ผกก.สน.ยานนาวา แทน

จากกรณีเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2565 ที่ผ่านมา มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชนของประเทศจีนว่า หญิงชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วหายตัวไป ต่อมากลับพบว่าได้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ทราบภายหลังว่า ผู้เสียชีวิตดังกล่าวคือ น.ส.โย่วซื่อหัว อายุ 32 ปี เจ้าของสติ๊กเกอร์ม้วนพิมพ์ลาย สติ๊กเกอร์แต๊งกิ้วสัญชาติจีน
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มีรายงานข่าวแจ้ง พล.ต.ต.นครินทร์ สุคนธวิท ผบก.น.6 ลงนามคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ที่ 408/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ด้วย ภายหลัง บก.น.6 มีเหตุผลและความจำเป็นในการให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการในสังกัด เพื่อให้การบริหารงานราชการในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

จึงอาศัยอำนาจตาม ม.105 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ พ.ต.อ.ธนโชติ ฤกษ์ดี ผกก.สน.ยานนาวา ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 (ศปก.บก.น.6) โดยขาดจากตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6 มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขณะที่มีคำสั่ง บก.น.6 ที่ 409/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน สั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้พ.ต.อ.ณัฐพล โกมินทรชาติ รองผบก.น.6 รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สน.ยานนาวาอีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง